Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.franzgl.com jest Magdalena Piwowarska-Szurogajło prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Franz Gl Magdalena Piwowarska-Szurogajło wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań, NIP: 9721139247, REGON: 366595314.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy jedynie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, to jest :
  • dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży wprowadzone przez klienta w momencie składania zamówienia lub w momencie rejestracji w sklepie internetowym franzgl.com,
  • dane zebrane w celu realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych (konto klienta), czy dane do celów marketingowych.
  Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez osobę, której dotyczą lub w celu wykonania umowy. Dane te możemy także przetwarzać, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdym czasie cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka po zalogowaniu na konto klienta lub poprzez przysłanie takiej informacji na adres e-mail – info@franzgl.com.  Klient może także w każdej chwili usunąć swoje konto poprzez panel klienta lub poprzez przysłanie takiej informacji na adres e-mail – info@franzgl.com.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.franzgl.com są przetwarzane w następujących  celach: wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (prowadzenie konta), przesyłania usługobiorcy informacji marketingowych (newsletter), przesyłania prośby o wyrażenie opinii na temat sklepu, produktów i jakości świadczonych usług, analitycznych i statystycznych, rozpatrywania i realizacji składanych reklamacji, rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, księgowych, podatkowych i w pozostałych celach wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym dane osobowe są udostępniane dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, naszym pracownikom realizującym wyżej wymienione cele przetwarzania, wybranemu przez klienta przewoźnikowi, podmiotowi realizującemu płatności elektroniczne lub za pośrednictwem karty płatniczej/kredytowej, działowi księgowości, podmiotom świadczącym usługi prawne.
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania. Działanie to stanowi narzędzie do analizowania lub przewidywania preferencji, zachowań i postaw osób korzystających ze sklepu internetowego a następnie do dostosowania oferty marketingowej.
 5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez administratora to: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  • Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) to jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 7. Podawanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży, realizację zamówień i usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Czas przetwarzania danych osobowych zależy od podstawy przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, to dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa (przedawnienie roszczeń, przechowywanie ksiąg podatkowych, przechowywanie dokumentów księgowych, obsługa reklamacji, obsługa prawa do odstąpienia od umowy)
 9. Osoby, których dane dotyczą mają prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych i do informacji o ich przetwarzaniu,
  • do sprostowania swoich danych osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • do przenoszenia swoich danych osobowych
  • W przypadku chęci realizacji powyższych praw można wysłać odpowiednią wiadomość na adres e-mail info@franzgl.com.
 10. Administrator danych osobowych dokłada szczególną staranność żeby dane osobowe były: zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem, bezpiecznie przechowywane, zbierane i przetwarzane tylko dla określonych celów i niewykorzystywane niezgodnie z tymi celami, zbierane adekwatnie do określonych celów, aktualne, przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w których są zbierane i przetwarzane.
 11. Osoby których dane są przetwarzane mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osbobwych.
 12. Sklep internetowy www.franzgl.com wykorzystuje również pliki cookie: sesyjne oraz trwałe. Cookie sesyjne to pliki przechowywane na urządzeniu (komputer, tablet, smartfon itp.) tymczasowo to znaczy do momentu wylogowania się ze sklepu internetowego (opuszczenia sklepu) lub zamknięcia przeglądarki natomiast cookie trwałe to pliki przechowywane na urządzeniu (komputer, tablet, smartfon itp.) przez czas określony w parametrach pliku cookie lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika urządzenia.
 13. Pliki cookies umożliwiają: prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego, dostosowanie zawartości stron do preferencji użytkownika, zapamiętywanie ustawień użytkownika na stronie internetowej, gromadzenie danych statystycznych dotyczących korzystania ze sklepu,
 14. Usługobiorca może w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki usunąć pliki cookies , zmienić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia użytkowania.

Polityka Cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl